Home Naar de dokter...Waar moet ik heen?Veel gestelde vragen

Welkom bij GC A

Als asielzoeker krijgt u te maken met veel nieuwe dingen. U bent in een nieuw land, met een cultuur die u misschien niet kent, met andere gebruiken en met een onbekende taal. Misschien is ook de Nederlandse gezondheidszorg nieuw voor u. Daarom is er deze website, om u te vertellen wie u in Nederland kan helpen als u ziek bent of een vraag heeft over uw gezondheid.

De gezondheidszorg voor alle asielzoekers in Nederland wordt geregeld via Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A). Voor medische vragen kunt u terecht bij de GC A Praktijklijn (0 881 122 112) of bij een van de verbonden huisartsen en praktijkverpleegkundigen. 
Lees meer over GCA of lees ons Kwaliteitsjaarverslag 2015.

Filmpje GC A Praktijklijn: button_play

Vraag een tolk aan via Concorde: 020 – 820 28 92. Tolken worden vergoed wanneer u het zorgpasnummer doorgeeft.

Hoe worden de medische gegevens beschermd?

Verschillende partijen hebben gewerkt aan een Handreiking uitwisseling medische informatie in de vreemdelingenketen. Lees hier de hele handreiking, specifiek bedoeld voor zorgverleners.

Klik hier voor meer informatie over hoe medische gegevens van onze patiënten beschermd worden. Hieronder kunt u tevens de machtigingsformulieren downloaden voor het opvragen van het medisch dossier:
Opvraag eigen medisch dossier 
Toestemming delen medische gegevens 
Toestemming overdracht medisch dossier naar nieuwe huisarts

Request copy of my medical file
Consent to share medical information
Transfer of medical file to new general practitioner

 

 

Nederlands
gcapraktijk
A  A  A