De medewerkers van GC A hebben gegevens van u vastgelegd in een medisch dossier. Alle zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, werken met dit medisch dossier. Uw gegevens worden bij GC A altijd veilig bewaard.

Uw medische gegevens veilig bewaard
Uw gegevens worden bij GC A veilig bewaard. Uw zorgverlener en GC A letten erop dat uw medisch dossier veilig wordt opgeborgen, dat gegevens niet kwijt raken en dat ze niet in verkeerde handen komen. Uw gegevens worden in principe 15 jaar bewaard. Ze kunnen ook langer bewaard worden, bijvoorbeeld als dit in het belang is van uzelf of van uw kinderen.

Medische gegevens delen
De medewerkers van GC A hebben een medisch beroepsgeheim. Alleen informatie die nodig is voor uw medische behandeling mogen zij delen met andere zorgverleners.
Als u het toch belangrijk vindt om uw medische gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld een advocaat of een (medisch) adviseur, dan is uw toestemming nodig. U gebruikt daarvoor het GC A-formulier ‘Toestemming delen medische gegevens´. Voordat u dit ondertekent, is het belangrijk dat u zich goed laat informeren over de inhoud, het doel en de gevolgen van het delen van uw medische informatie.
Meer informatie over waar u rekening mee moet houden bij het delen van uw medisch dossier, leest u in de folder: Uw persoonsgegevens, onze zorg. Deze folder kunt u ook ophalen bij het GC A op uw locatie.

Uw rechten voor uw medisch dossier
U kunt uw zorgverlener altijd vragen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Daarnaast heeft u verschillende rechten:

  • Recht op inzage en afschrift
    U heeft er recht op uw gegevens in te zien. Wilt u een kopie van uw dossier hebben, gebruik dan het GC A-formulier ‘Opvragen eigen medisch dossier‘.
  • Recht op aanvulling, correctie en afscherming
    Vindt u dat de gegevens in uw dossier niet juist zijn? Dan kunt u vragen deze te veranderen. Ook kunt u uw zorgverlener vragen een verklaring aan het dossier toe te voegen. Tenslotte kunt u ook aangeven dat gegevens niet aan iemand anders mogen worden gegeven, omdat u vindt dat de gegevens niet kloppen of niet belangrijk zijn.
  • Recht op verwijdering en vernietiging
    U kunt GC A vragen uw gegevens, of een deel ervan, te vernietigen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over uw persoonsgegevens en uw medisch dossier, lees dan onderstaande folder ‘Uw persoonsgegevens, onze zorg’ in uw eigen taal. Of neem contact op met het GC A op uw locatie.

معلوماتك الشخصية، مسئوليتنا (Arabisch)
Ձեր անձնական տվյալները, մեր հոգածությունը (Armeens)
Your personal information, our responsibility (Engels)
مشخصات فردی شما، مراقبت ما (Farsi) 
Vos données personnelles, notre préoccupation (Frans)
Uw persoonsgegevens, onze zorg (Nederlands)
Macluumaadka qofka, Fiira gaar ah ayaan siinaa (Somalisch)
زانياريه‌كانیباری که‌سی، بایه‌خپێدانی ئێمه (Sorani)‌
ውልቃዊ ሓበሬታኻ፡ ሓላፍነትና (Tigrinya)