GC A zorgt ervoor dat er altijd goede huisartsenzorg voor alle asielzoekers is, dichtbij en goed toegankelijk. Zoals deze zorg er voor elke Nederlander is. GC A heeft daarbij extra aandacht voor de taal- en cultuurverschillen, de leefsituatie, de asielprocedure en de bijzondere zorgbehoefte van asielzoekers.

Huisartsenzorg voor asielzoekers
Op of nabij elk asielzoekerscentrum is een huisartsenpraktijk van GC A gevestigd. Omdat het aantal opvanglocaties in Nederland voortdurend verandert, verandert het aantal GC A-huisartsenpraktijken mee. De GC A-huisartsenpraktijken worden ondersteund door het centraal kantoor van GC A dat in Wageningen gevestigd is. Hier zit ook het medisch callcenter van GC A, de GC A Praktijklijn.

Organisatie GC A
GC A bestaat sinds 2009 en is een dochteronderneming van zorgverzekeraar Menzis. Het pakket van zorg dat GC A levert is gebaseerd op de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA)Menzis COA Administratie (MCA) zorgt ervoor dat de zorg aan asielzoekers, zoals die in de RZA is beschreven, vergoed wordt aan zorgaanbieders. Ook MCA valt onder de holding van Menzis. De diensten van GC A en MCA heeft Menzis organisatorisch en juridisch onafhankelijk van haar verzekeringsactiviteiten georganiseerd.

Kwaliteitsjaarverslag
Elk jaar publiceert GC A een kwaliteitsjaarverslag. Het jaar 2015 was een jaar waarin het aantal asielzoekers sterk toenam. In het Kwaliteitsjaarverslag 2015 is te lezen hoe GC A in deze dynamische tijd kwaliteit van zorg leverde.