Op of nabij elk azc werkt een GC A-team. Hierin werken lokaal gecontracteerde huisartsen nauw samen met onze praktijkverpleegkundigen, consulenten GGZ en praktijkassistenten.

In ieder GC A-team werken praktijkassistenten (gediplomeerde doktersassistenten) die tijdens het inloopspreekuur het eerste aanspreekpunt zijn voor asielzoekers. Ze handelen waar mogelijk vragen af en maken zo nodig vervolgafspraken. De praktijkverpleegkundige houdt spreekuren, geeft zelfzorgadviezen, voert zorgtaken uit of verwijst door naar de huisarts. De huisarts richt zich op de complexe medische zaken en is eindverantwoordelijk voor de zorg die het team levert.

Ook werken er bij GC A consulenten GGZ. Zij houden spreekuren op de GC A-locaties en bieden eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Want ook bij asielzoekers komt regelmatig psychische problematiek vaak voor. Meer informatie over de consulent GGZ vindt u in de brochure Consulent GGZ voor asielzoekers.

Zelforganiserende teams
GC A werkt met zelforganiserende teams. De professionals van deze teams zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van zorg op hun locatie en het inrichten van de dagelijkse praktijkvoering. Het management biedt de teams heldere kaders waarbinnen zij zelf de verantwoordelijkheid hebben de zorg goed te organiseren. Doordat de teams op locatie zelforganiserend zijn, kunnen ze snel en flexibel inspelen op een veranderende omgeving of nieuwe patiëntengroep. Verschillende stafdiensten bieden ondersteuning en expertise aan de teams, bijvoorbeeld op het gebied van personeelszaken of financiën. Het management richt zich op innovatie, het in de kracht zetten van medewerkers en op strategische en beleidsmatige vraagstukken.