GC A beschikt over een medisch callcenter dat dag en nacht te bereiken is: de GC A Praktijklijn, 088-11 22 112.

GC A heeft op of nabij asielzoekerscentra huisartsenpraktijken die op vaste tijden geopend zijn. Voor medische vragen buiten de openingstijden heeft GC A een medisch callcenter dat 24/7 bereikbaar is, de GC A Praktijklijn.

Zo werkt de Praktijklijn
De Praktijklijn is er voor medische vragen van asielzoekers en voor vragen van professionals die te maken hebben met de medische zorg voor asielzoekers. De Praktijklijn is aangesloten op het landelijke huisartseninformatiesysteem (HIS) zodat de Praktijklijnmedewerkers altijd het dossier van de asielzoeker bij de hand hebben.
Bij de Praktijklijn werken gediplomeerde doktersassistenten (praktijkassistenten) onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. Als een asielzoeker of professional de Praktijklijn belt, stellen de professionals van het medisch team volgens een vastgelegd protocol een aantal vragen (triage). Hiermee bepalen ze of er sprake is van spoed en of een asielzoeker gezien moet worden door een zorgverlener of dat een telefonisch advies voldoende is. De huisarts van de Praktijklijn kan medische vragen beantwoorden en recepten voorschrijven.

Afspraken maken voor asielzoekers
Een asielzoeker kan de Praktijklijn bellen voor het maken van een afspraak bij een externe zorgverlener zoals de fysiotherapeut, verloskundige, tandarts of het ziekenhuis.

Tolken voor goede zorgverlening
De Praktijklijn werkt wanneer een asielzoeker de Nederlandse of Engelse taal onvoldoende machtig is met tolken van Concorde. Zo zorgen we ervoor dat elke asielzoeker zich verstaanbaar kan maken en de zorgverlener de informatie goed kan overbrengen.

Intercollegiaal overleglijn 088 – 11 22 113
De intercollegiale overleglijn is er voor overleg tussen artsen en een van onze huisartsen over een patiënt. Ook kunt u als arts dit nummer bellen als u dringend informatie nodig heeft uit het medisch dossier van een patiënt.

COA-overleglijn 088 – 11 22 115
Speciaal voor COA-medewerkers die snel contact willen met de Praktijklijn in verband met de medische situatie van een van hun bewoners is er de COA-overleglijn. Medewerkers van de Praktijklijn staan via deze overleglijn COA-medewerkers snel te woord.