Onze missie en visie zijn leidend in de keuzes die we maken. Extra belangrijk in een omgeving die zo dynamisch en veranderlijk is als de onze. Onze besturingsfilosofie en onze werkwijze sluiten daarom naadloos aan op onze missie en visie.

Missie
GC A is een moderne landelijke eerstelijns praktijk voor asielzoekers en andere bijzondere groepen in de samenleving. Wij leveren kwalitatief goede en doelmatige huisartsenzorg in een dynamische omgeving. Ons primaire proces staat centraal waarbij we zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid stimuleren en faciliterenbij de patiënt en bij de medewerker. Zowel op het gebied van zorgverlening als op het gebied van bedrijfsvoering. We werken met moderne technologische middelen om onze landelijk gespreide populatie te kunnen bedienen vanuit iedere locatie. Wij zijn een lerende organisatie waar mensen graag willen werken, omdat ze de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn.

Visie
GC A gelooft in een sterke geïntegreerde eerstelijnsorganisatie die kan anticiperen op de zorg die nodig is voor bijzondere doelgroepen zoals asielzoekers, gedetineerden, laaggeletterden. Goede basiszorg voor iedereen. GC A ziet een beweging in de samenleving van individuele verworvenheden naar gezamenlijke verantwoordelijkheden, van focus op winst naar vertrouwen, van verspilling naar duurzaamheid. GC A wil die beweging in de samenleving mede vormgeven in de zorg. Dat betekent verder werken aan de verbetering zorg én focus op gezondheid en gedrag.
We streven voortdurend naar transparantie in de zorgverlening en de zorgketen om kwaliteit en kosten te beheersen en de druk op de tweede lijn te verminderen. We geloven in de kracht van de mens en bevorderen zelfredzaamheid, zelfmanagement en zelforganisatie. Zowel bij onze patiënten als bij onze medewerkers.