GC A biedt huisartsenzorg aan asielzoekers. Daarvoor heeft GC A huisartsenpraktijken op of dichtbij opvanglocaties van het COA, in heel Nederland. GC A is daarnaast ook altijd bereikbaar via haar medisch call center, de GC A Praktijklijn.

Organisatie van de zorg
De huisartsenzorg voor asielzoekers is zo veel mogelijk georganiseerd zoals de gewone huisartsenzorg in Nederland. Ook een asielzoeker kan met zijn medische vragen en problemen terecht bij een huisartsenpraktijk van GC A. Om een afspraak te maken met de huisarts of met een andere professional uit het GC A-team bezoekt een asielzoeker het inloopspreekuur bij het GC A. Buiten spreekuurtijden kan een asielzoeker voor medische vragen bellen met de GC A Praktijklijn, het medisch callcenter van GC A. ’s Avonds, ’s nachts of in het weekend kan de asielzoeker ook altijd met de GC A Praktijklijn bellen voor medische vragen.

Ook de overige zorg voor asielzoekers sluit aan bij hoe het Nederlands zorgsysteem is ingericht. Meer hierover vind u in de ‘Factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland‘.

Medische intake
GC A biedt zo snel mogelijk actief een medische intake aan wanneer een asielzoeker voor het eerst in de opvang komt. Zo is het snel duidelijk of er sprake is van medische risico’s. Als er zorg nodig is, kan in een zo vroeg mogelijk stadium een behandeling worden gestart. Vroegtijdig inzetten van zorg is belangrijk, want meer dan niet-asielzoekers hebben asielzoekers psychosociale klachten, huidziekten en tropische infectieziekten. Ook komen klachten door zorgachterstand vaker voor. Denk bijvoorbeeld aan mondzorg, slecht verzorgde wonden of verkeerd gezette botbreuken.

Eén Huisartseninformatiesysteem
Alle zorglocaties van GC A en de Praktijklijn maken gebruik van hetzelfde Huisartseninformatiesysteem, het HIS-zorgdossier. Zo hebben betrokken GC A-medewerkers altijd inzage in de medische gegevens van de asielzoekers. En als een asielzoeker verhuist naar een andere COA-locatie, is het medisch dossier beschikbaar voor het huisartsenteam van de nieuwe locatie. Daarnaast kan het medisch dossier digitaal worden doorgestuurd wanneer een asielzoeker naar een reguliere huisarts gaat.

Kwaliteit en continuïteit van zorg
Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij GC A. Kwaliteit van zorg bereiken we door:

 • het medisch personeel dat bevoegd en bekwaam is. Medewerkers zijn gediplomeerd en worden regelmatig getoetst op hun vaardigheden;
 • interne opleidingen via de GC Academie;
 • interne audits;
 • pilots rond zorgvernieuwing;
 • een ‘social intranet’ waarbij medewerkers actief kennis kunnen delen.

Tijdens hun asielprocedure verhuizen asielzoekers regelmatig. GC A zorgt ervoor dat de zorg altijd bereikbaar is voor asielzoekers. Op verschillende manieren is deze continuïteit van zorg gegarandeerd:

 • het zorgdossier is altijd beschikbaar voor behandelaars;
 • het medisch callcenter, de Praktijklijn, is 24/7 bereikbaar voor asielzoekers en behandelaars;
 • landelijke en lokale afspraken in de keten, bijvoorbeeld rond verhuizingen en hongerstakingen.

Het GC A-zorgconcept
GC A heeft een eigen zorgmodel ontwikkeld, het GC A-zorgconcept. De belangrijkste pijlers van dit zorgconcept zijn:

 • We werken met taakdelegatie. Bij taakdelegatie zijn taken in de huisartsenzorg efficiënt en effectief over verschillende disciplines verdeeld. Goed opgeleide praktijkassistenten doen lokaal en centraal de triage, praktijkverpleegkundigen en consulenten GGZ voeren diagnose- en behandeltaken uit en de huisarts richt zich op complexe medische zaken. Iedereen werkt binnen zijn/haar juridische beroepsgrenzen. Zo kan een praktijkverpleegkundige bepaalde taken van de huisarts of consulent GGZ overnemen. En kan de praktijkassistente weer taken overnemen van de praktijkverpleegkundige. Door taakdelegatie is de zorg zo ingericht dat ieders professionele kennis en bekwaamheden optimaal benut worden.
 • We sluiten aan bij de reguliere gezondheidszorg, maar onze zorg is afgestemd op onze doelgroep. De GC A Praktijklijn (ons medisch callcenter) is dag en nacht bereikbaar en we werken standard met tolken.
 • Asielzoekers verhuizen vaak. Daarom is onze werkwijze landelijk uniform en werken we vanuit alle locaties in één digitaal patiëntdossier, het HIS.
 • Onze huisartsenzorg is aanvullend op eigen verantwoordelijkheid en zelfzorg van de patiënt. Daarnaast bieden we extra voorlichting, interventies en zorgcoördinatie.