Medische gegevens opvragen

Heeft u als behandelend zorgverlener of als asieladvocaat medische informatie nodig van een asielzoeker, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen b...

Meer informatie

Intercollegiaal overleg

Voor intercollegiaal overleg kunt u 24/7 bellen met de intercollegiale overleglijn van GC A.

Meer informatie

Vervoer van en naar azc

In principe reizen asielzoekers zelfstandig (lopen, fiets, ov) van of naar de zorgbestemming. Is dit medisch gezien niet mogelijk, dan kunt u voor ...

Meer informatie

Tolk inschakelen

Wanneer een taalbarrière u in de weg staat om goede zorg te verlenen aan een asielzoeker, kunt u een telefonische tolk inschakelen. Onder vermeldi...

Meer informatie

Vergoedingen

Asielzoekers die op opvanglocaties verblijven van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben, net als ieder ander in Nederland, vergelijk...

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Hier vind u veelgestelde vragen van professionals.

Meer informatie

Locaties GC A

Hier vindt u waar GC A praktijk houdt en hoe u ons kunt bereiken.

Meer informatie