Heeft u als behandelend zorgverlener of als asieladvocaat medische informatie nodig van een asielzoeker, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij GC A.

Voor het opvragen van medische gegevens is altijd toestemming nodig van de patiënt waarmee hij/zij verklaart op de hoogte te zijn van het doel, de inhoud en de mogelijke gevolgen van de gegevensverstrekking. Hiervoor gebruikt u het GC A formulier: Toestemming delen medische gegevens.

Het heeft vanuit privacyoverwegingen altijd de voorkeur om gerichte medische vragen te stellen en niet het gehele dossier op te vragen. Wij verzoeken u uw gerichte medische vragen bij het toestemmingsformulier te voegen. Stuur het formulier en uw vragen naar de huisarts van GC A, bij wie uw cliënt onder behandeling is.
Als u gerichte medische vragen heeft voor GC A vragen wij u:

  • Uw vraag zo concreet mogelijk te formuleren.
  • Alleen die informatie aan te vragen die nodig is voor de procedure of om uw vraag te beantwoorden.

Aan het opvragen van medische gegevens kunnen kosten verbonden zijn.

Intercollegiale overleglijn
Heeft u als zorgverlener niet de beschikking over het medisch dossier van uw patiënt, maar heeft u wel een dringende vraag, belt u dan met onze intercollegiale overleglijn: 088 – 11 22 113. Deze is 24/7 bereikbaar.

Overdracht medisch dossier naar nieuwe huisarts
Wanneer u als huisarts een nieuwe patiënt heeft die onder behandeling is geweest bij een van de huisartsen of andere zorgverleners van GC A, dan kunt u bij GC A het medisch dossier van deze patiënt opvragen. U doet dat met het formulier: Overdracht medisch dossier naar nieuwe huisarts.

Wij versturen een dossier via uw Zorgmail-adres. Als u dit niet gebruikt, ontvangt u het dossier via een beveiligde e-mail, zoals hieronder beschreven. U ontvangt het dossier als PDF en als MEDOVD en kunt dit digitaal inlezen in uw eigen HIS. Het is technisch (nog) niet mogelijk om medische dossiers via ZorgMail File Transfer te versturen.

Beveiligd mailen van medische gegevens
Als er vanuit GC A een e-mail wordt verstuurd met gevoelige informatie, sturen wij deze e-mail over een beveiligde verbinding. Wanneer de ontvanger niet is aangesloten op deze beveiligde verbinding, wordt de inhoud van de e-mail omgezet in een beveiligde PDF die alleen met een wachtwoord geopend kan worden. Deze pdf wordt als bijlage via een e-mail naar de ontvanger verstuurd. In deze e-mail leest u ook de instructies hoe u deze PDF kunt openen. Let op:

  • De link in de mail is alleen te openen op een Windows of Apple computer ; op dit moment helaas nog niet met smartphones of tablet/iPad.
  • Er is een PDF-reader nodig om de PDF te kunnen openen (bijvoorbeeld Adobe).

Wanneer u met deze uitleg toch problemen ondervindt met het openen van de beveiligde pdf, raadpleeg dan de handleiding gebruik veilig mailen.
Komt u er met deze uitgebreide handleiding uiteindelijk toch niet uit, of ervaart u technische problemen neem dan telefonisch contact op met de afdeling Customer Support van Zorgmail via 010-28 81 617 optie 1 “Vanad Enovation”.

Opvragen medische gegevens van asielzoekers van voor 2009
De medische dossiers van asielzoekers die tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2009 in de opvang van het COA verbleven zijn bij GGD Flevoland gearchiveerd. Deze dossiers worden gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar bewaard en zijn tot die tijd opvraagbaar. Deze medische dossiers of informatie daaruit kunnen uitsluitend worden opgevraagd met behulp van het aanvraagformulier van GGD Flevoland. Alleen volledig ingevulde en correct ondertekende formulieren worden door GGD Flevoland in behandeling genomen.

Meer informatie
Meer informatie over het omgaan met medische gegevens vindt u in de rubriek ‘veelgestelde vragen’.
Voor informatie en landelijke afspraken over gegevensuitwisseling verwijzen wij u naar de ‘Handreiking uitwisseling medische informatie in de vreemdelingenketen‘.