Wanneer een taalbarrière u in de weg staat om goede zorg te verlenen aan een asielzoeker, kunt u een telefonische tolk inschakelen. Onder vermelding van het zorgnummer van de asielzoeker, worden de kosten van de tolk door het vertaalbureau Concorde Tolken direct gedeclareerd bij het Centraal Opvang orgaan asielzoekers (COA).

Voor iedere asielzoeker, herkenbaar verzekerd bij de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) via zijn zorgpas, kan een tolk geboekt worden via Concorde Tolken. Het telefoonnummer dat u kunt bellen om een tolk aan te vragen is: 020-820 28 92.  Concorde Tolken zal de gemaakte kosten van de tolkendienst rechtstreeks declareren bij het COA. De tolk die u en uw patiënt te woord staat is onpartijdig en heeft een beroepsgeheim. Meer informatie over het gebruik van tolken vindt u op de website van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).

Let op: U dient altijd het COA-zorgnummer van de asielzoeker te vermelden als u een tolk aanvraagt. Alleen dan zijn er voor u geen kosten verbonden aan de tolkendienst.
De vertaaldiensten van een tolk worden telefonisch uitgevoerd. Alleen in geval van absolute noodzaak kunt u een tolk op locatie reserveren.