Asielzoekers die op opvanglocaties verblijven van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben, net als ieder ander in Nederland, vergelijkbare toegang tot de gezondheidszorg.

De Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) omschrijft het verstrekkingenpakket voor asielzoekers. In de regeling staat onder meer voor welke doelgroepen ze is bedoeld, welke zorg wordt vergoed en of toestemming nodig is om zorg te ontvangen. Het verstrekkingenpakket van de RZA komt grotendeels overeen met de basisverzekering zoals we die in Nederland kennen (Zorgverzekeringswet). Asielzoekers kunnen daarnaast ook aanspraak maken op een aantal onderdelen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wilt u weten wat er wordt vergoed? Raadpleeg dan de website van de RZA, waar u een overzicht van de vergoedingen vindt.

Menzis COA Administratie (MCA)
De RZA is opgesteld door het COA en loopt vanaf 2009. Het COA heeft de administratieve uitvoering van deze regeling in handen gegeven van de Menzis COA Administratie (MCA). MCA verzorgt de landelijke inkoop, contractering, machtigingsaanvragen, declaratieverwerking, polisadministratie en het financieel beheer met betrekking tot de RZA.