In principe reizen asielzoekers zelfstandig (lopen, fiets, ov) van of naar de zorgbestemming. Is dit medisch gezien niet mogelijk, dan kunt u voor de asielzoeker een zorgtaxi bestellen.

Hoe bestelt u een zorgtaxi voor een retourrit?
Optie 1: De asielzoeker heeft een bevestigingsformulier zorgtaxi bij zich.
Wanneer de behandelde asielzoeker per taxi gearriveerd is, kunt u de vervoerder DVG bellen om een zorgtaxi te bestellen. Het nummer van DVG staat vermeld op het bevestigingsformulier zorgtaxi. De retourrit kan alleen door u als zorgverlener besteld worden, niet door de asielzoeker zelf.
Optie 2: De asielzoeker heeft geen bevestigingsformulier bij zich.
Als de asielzoeker niet met een taxi is gekomen, maar u bent van mening dat hij niet zelfstandig terug kan reizen, bel dan a.u.b. met de GC A Praktijklijn om een zorgtaxi te bestellen. Het telefoonnummer van de GC A Praktijklijn is: 088 – 11 22 112.

Let op:

  • Spreek duidelijk af waar de asielzoeker en de chauffeur elkaar kunnen vinden.
  • Na het bestellen van de zorgtaxi duurt het ongeveer een half uur tot een uur voordat de zorgtaxi er is om de asielzoeker op te halen. Omdat het niet precies te zeggen is hoe laat de zorgtaxi arriveert, is het belangrijk dat de asielzoeker een kwartier vóór tot een kwartier na de afgesproken tijd aanwezig is op de afgesproken locatie.
  • Het is voor asielzoekers niet mogelijk om zelf de vervoerder te bellen. Bestel daarom als zorgverlener a.u.b. een zorgtaxi voor de asielzoeker. Wanneer er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de GC A Praktijklijn: 088 – 11 22 112.
  • Alleen ritten die u bij DVG of via de GC A Praktijklijn besteld worden vanuit de RZA vergoed.